Campeonato Europa Muay Thai 2017-09-17 - KO CANARIAS